Voorwaarden


Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Bestellingen kunnen binnen 3 dagen ongedaan gemaakt worden.
Goederen kunnen binnen 8 dagen na datum van het poststempel geruild worden. (Lingerie
wordt echter om hygiënische redenen niet geruild.)

Retour verzendkosten zijn in alle gevallen voor rekening van de koper.
Aantoonbare fouten van onze kant zullen onmiddellijk hersteld worden, zonder extra kosten voor de koper.

Wij zullen alles in acht nemen om van u een tevreden klant te maken.

team Kiniki
Night & Day Benelux